SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív

Zmluva o grantovom účte zverejnená 2.1.2017
Darovacia zmluva
Sponzorská zmluva zverejnená 13.1.2017
Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia zverejnená 16.1.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená 1.3.2017
Zmluva o dielo zverejnená 01.3.2017
Zmluva o kontrolnej činnosti zverejnená 2.3.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zverejnená 3.3.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zverejnená 3.3.2017
Zmluva o manažmente verejného obstarávania zverejnená 20.3.2017
Zmluva o poskytnutí služieb 1/2017 zverejnená 29.3.2017
Zmluva o dielo č. D253/2017 zverejnená 31.03.2017
Zmluva MB-240317-01 o vytvorenie webstranky, domeny a webhostingu zverejnená 03.04.2017
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ zverejnená 10.4.2017
Zmluvy 2016
Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia zverejnená 11.01.2016
Sponzorska zmluva zverejnené 22.1.2016
Zmluva o odbere stravy zverejnené 29.1.2016
Zmluva o kontrolnej činnosti ŠVPÚ/DK zverejnená 26.2.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR zverejnená 21.04.2016
zmluva o dielo Projektová dokumentácia Volica obecný vodovod zverejnená 22.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii Dovera zverejnená 25.4.2016
Zmluva o dielo zverejnená 27.4.2016
Zmluva o poskytovaní služieb odborná činnosť prevádzkovanie pohrebiska zverejnená 3.5.2016
Dodatok č.2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zverejnené 12.5.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2016 zverejnená 6.5.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zverejnená 4.7.2016
zmluva o dielo Projektová dokumentácia Volica obecný vodovod zverejnená 19.09.2016
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia zvrejnená 10.10.2016
Dodatok č.1 k Zmluva o pripojení k IS DCOM zverejnená 17.10.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zverejnená 18.10.2016
Zmluva o predaj a kúpe skvapalnených uhľovodíkových plynov zverejnená 28.10.2016
Zmluva o poskytovaní auditorských službach zverejnená 6.12.2016
Kúpna zmluva zverejnená 19.12.2016
Zmluvy 2015
Zmluva o kontrolnej činnosti ŠVPU D. Kubín zverejnená 7.1.2015
Dodatok č.3 k zmluve NFP KaHR-22VS-1001/0300/132 zverejnená 16.02.2015
Darovacia zmluva MV SR zverejnená 26.02.2015
Zmluva o postúpení práv a povinností zhotoviteľa na stavbe ,,Volica - obecný vodovod zverejnená 18.3.2015
Kúpna zmluva Slovak Telekom zverejnená 26.3.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zverejnená 26.3.2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zverejnená 21.4.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 2015 zverejnená 29.5.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obci a miest zverejnená 01.07.2015
Sponzorska zmluva PD Čabiny zverejnená 13.7.2015
Bytové služby Sokolov sponzorská zmluva zverejnená 31.7.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zverejnená zverejnená 8.9.2015
Darovacia zmluva zverejnená 14.9.2015
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zverejnená 21.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie MDVRR SR UPNO Volica zverejnená 30.09.2015
Dodatok č.1 k zmluve o propojení k IS DCOM zverejnená 1.10.2015
Zmluva o audite zverejnená 18.11.2015
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zverejnená 20.11.2015
Zmluva o úrazovom poisteni UoZ zverejnená 30.11.2015
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM zverejnené 16.12.2015
Dodatok 1/2016 o poskytovaní služieb Fúra s.r.o. zverejnené 23.12.2015
Zmluvy 2014
Zmluva o dielo PUĽS Prešov zverejnená 21.1.2014
Zmluva o dielo O.S.V.O. comp a.s. Prešov č. 3A-ZOD_0040114 zverejnená 29.1.2014
Dodatok k ZoD- O.S.V.O. comp a.s. Prešov č. 3A-ZOD-0041114 zverejnený 29.1.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín zverejnená 24.3.2014
Zmluva o poskytnutí služieb zverejnená 28.3.2014
Zmluva o zverejnení reklamy zverejnená 31.3.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Volica zverejnená 31.3.2014
Zmluva o poskytovaní služieb Telefonica Slovakia zverejnená 2.4.2014
Zmluva o poskytovaní služieb SVaPU Dolný Kubín zverejnená 10.6.2014
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0300/132 zverejnený 11.6.2014
Zmluva o vývoze TKO zverejnená 27.6.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 zverejnená 30.6.2014
Spozorská zmluva Poľnoslužby Čabiny zverejnená 28.8.2014
Úrazové poistenie UoZ zverejnené 30.9.2014
zmluva o odohraní umeleckého programu zverejnená18.10.2014
Sponzorská zmluva zverejnená 29.10.2014
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko zverejnená 15.11.2014
Zmluva č. 10173108U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zverejnená 8.12.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. zverejnená 18.12.2014
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko zverejnená 18.12.2014
Zmluva J-Art Prešov zverejnená 30.12.2014
Zmluvy 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva na dodávku programového vybavenia zverejnená 31.01.2013
Zmluva o poskytnutí NFP MH SR zverejnená 01.02.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ Volica zverejnená 19.03.2013
Zmluva o poskytovaní služby Orange Internet zverejnená 06.04.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Orange Internet zverejnené 06.04.2013
Príloha DSL Orange Internet zverejnené 06.04.2013
Príloha DSL Orange Internet zverejnená 06.04.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie pre SCVČ Ptičie zverejnená 6.5.2013
Zmluva o kontrolnej činnosti ŠVPÚ Dolný Kubín zverejnená 23.5.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ZŠ a MŠ Čabiny zverejnená 27.05.2013
Zmluva o vývoze komunálneho dopadu zverejnená 20.06.2013
Zmluva o úrazovom poistení UoZ zverejnená 01.07.2013
Zmluva o úrazovom poistení UoZ zverejnená 01.08.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národ. menšín zverejnená 1.10.2013
Zmluva o realizácii divadelného predstavenia zverejnená 4.10.2013
Dodatok č. 1 k ZoD č. 01/08/2011 zverejnená 10.12.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Ptičie zverejnená 12.12.2013
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva zverejnená 20.12.2013
Zmluva o prevode vlastníctva ZMOS zverejnená 24.12.2013
2012
Dodatok k zmluve 1963/2011 Úrad vlády 2.RP
Dodatok k zmluve o dielo č.22/2011
Zmluva o dielo š.p. SVP OZ Košice
Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Zmluvy o dodávke pitnej vody
Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/20/12
Zmluva o vývoze KO Andreanin
Zmluvy o dodávke pitnej vody
Zmluvy o dodávke pitnej vody
Zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Zmluva - školský obvod Mesto Medzilaborce
Zmluva - školský obvod Mesto Medzilaborce
Zmluvy o dodávke pitnej vody
Zmluva o poskytovaní služieb Tcom
Dodatok k zmluve o poskytovanie služieb Tcom
Zmluvy o dodávke pitnej vody
Zmluva - Katasternet
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Dodatok k zmulve o pripojení T-com zverejnená 14.3.2011
Zmluva o dielo zverejnená 15.3.2011
Zmluva o dielo SVP Košice zverejnená 31.3.2011
Dohoda UPSVR 005/§50j/2011 zverejnená 31.3.2011
Zmluva na dodávku programového vybavenia zverejnená 20.4.2011
Dodatok k dohode 003/§52a/2011 zo dňa 31.1.2011 zverejnena 29.4.2011
Dohodač.58/§50i/2011 zverejnena 29.4.2011
Zmluva o vyvoze TKO Andrejanin zverejnená 14.6.2011
Zmluva Datatrade zverejnená 21.6.2011
Zmluva o reklame Tipsport zverejnená 1.7.2011
Zmluva UPSVR Stropkov 024/§50j/2011 zverejnena 03.10.2011
Zmluva o dielo Ekoúnia s.r.o zverejnená 4.10.2011
Zmluva o dielo 22/2011 Kaping Prešov zverejnená 12.10.2011
Zmluva o dielo evidencia pohrebiska zverejnená 25.10.2011
Zmluva o poskytnutí potravinovej pomoci zverejnená 16.11.2011
2.RP Progamu revitalizácie krajiny zverejnená 23.11.2011
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti zverejnená 7.12.2011