SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

K oživeniu v obci došlo po II. svetovej vojne a po výstavbe železnice Humenné - Medzilaborce. Rast pracovných príležitosti znamenal aj zvyšovanie životnej úrovne a rozmach obce. V roku 1957 bol v obci zavedený elektrický prúd. Najväčší stav bol zaznamenaný v roku 1961, kedy bol zaregistrovaný počet 549 obyvateľov. Bola postavená budova obecného úradu, pribudla budova potravín a po­hostinstva, postavila sa budova železničnej zastávky, materská škola, kultúrny dom, most cez rieku Laborec, vyasfaltovali sa cesty, vydláždili sa priekopy, zaviedol sa rozhlas, zapojila sa telefónna sieť, vzniklo poľnohospodárske družstvo. Vodovod bol uvedený do prevádzky v roku 1969.

Potom stav obyvateľstva dostal klesajúcu ten­denciu, ktorá pretrváva až dodnes. Tento stav je za­príčinený sústavným pasívnym migračným saldom a zvyšovaním priemerného veku obyvateľov obce. Napriek tomu sa život v obci nezastavil. V posled­ných rokoch sa rozšírilo a ohradilo ihrisko, oplotil sa cintorín, zreguloval sa tok Laborca, vybudoval sa obecný park, zrekonštruovaný bol kostol a fara, upravili sa prístupové cesty. V súčasnosti bol dokončený dom smútku, Postavila sa budova TJ a tribúna, ktorá bola odovzdaná do užívania 16. 7. 2005 pri príležitosti 600 výročia prvej písomnej zmienky o obci.
V súkromnom sektore tu pôsobia firmy Drevopal - Firkaľ a  G.F.R. s.r.o. Bratislava