SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

V roku 2022 sa aj vďaka dotácii 20 000,00 € z PSK

začala najrozsiahlejšia rekonštrukcia interiéru gréckokatolíckeho chrámu vo Volici. 

Súčasťou projektu bola: sanácia vlhkosti, inštalácia izolácie proti vode a vlhkosti a tepelnej izolácie podlahy, úprava povrchov, osadenie podlahy, oprava malieb, či vybudovanie ambónu.

Z Božej milosti a vďaka pričineniu veriacich a pracovníkov na tomto projekte sa zachovala NKP aj pre budúce generácie veriacich nielen z Volice.

Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad

Volica 72
067 01 Volica

057 7394053 

Program bohoslužieb:

https://www.facebook.com/people/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka-farnos%C5%A5-Zosnutia-presv%C3%A4tej-Bohorodi%C4%8Dky-Volica/100075972285948/

Náboženské pomery

Do 18. storočia nemáme žiadne doklady o existencii chrámu či farnosti vo Volici.

V roku 1738 volická gréckokatolícka (uniatská) farnosť bola bez filiálky. 

Drevený chrám bol v primeranom stave. Patronátne právo nad chrámom mala šľachtická rodina Andrássy. V chráme sa nachádzalo aj jedno bohoslužobné rúcho s príslušenstvom a cínový kalich s malou paténou. Farnosť nevlastnila nehnuteľnosti. Farský dom, ktorý bol v zlom stave, stál sčasti na pozemku šoltýsa. K farskému domu patrila mala záhrada. Vo Volici stálo celkovo 10 domov. Vo farnosti nepôsobil žiadny učiteľ.

V roku 1746 mala volická gréckokatolícka farnosť filiálku Zbudskú Belú, kde stál starobylý drevený filiálny chrám.

V roku 1750 biskupská vizitácia Volicu tiež uvádza ako farskú gréckokatolícku obec. Farár Vasiľ Rudy, ktorý nemal v dedine dom ani pozemok, slúžil bohoslužby v starobylom drevenom chráme zasvätenom Bohorodičke. Pri chráme stál ohradený cintorín. V tomto období v dedine bývalo asi 86 gréckokatolíkov, veriacich iných vierovyznaní vizitátor nezaznamenal.

V roku 1782 – 1784 vojenskí kartografi uvádzajú v dedine drevený chrám.
Pred rokom 1792 mukačevský biskup určil za nové sídlo gréckokatolíckej farnosti Zbudskú Belú. K jej filiálkam patrila aj Volica.

Okolo roku 1796 si veriaci z Volice postavili nový už murovaný chrám zasvätený Bohorodičke (chrám patrí medzi slovenské národné kultúrne pamiatky). V roku 1814 mal tunajší filiálny chrám tri zvony a bohoslužby v ňom slúžil farár zo Zbudskej Belej. V tom čase v obci bývali iba gréckokatolíci. V roku 1828 máme doložených miestnych veriacich židovského vierovyznania a v 19. storočí aj niekoľko rímskokatolíkov.

V roku 1877 celkovo 12 rímskokatolíkov z Volice patrilo do farnosti so sídlom v Zbudskom Dlhom, 235 gréckokatolíkov do farnosti v Zbudskej Belej a 25 židov do humenského rabinátu.

V roku 1950 po násilnom zrušení Gréckokatolíckej cirkvi bol gréckokatolícky chrám veriacim zhabaný a stal sa majetkom pravoslávnej cirkvi.

Tento stav trval až do roku 1968, kedy bola oficiálne obnovená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Majetkový prevod sa nezaobišiel bez provokácií z jednej aj druhej strany.

  • cerkev - Zosnutia Presvätej Bohorodičky (rekonštruovaný bol v rokoch 1922, 1954 a 1996), vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20.storočia. 

Dominantou interiéru je drevený vyrezávaný ikonostas.

V roku 2004 vznikla samostatná gréckokatolícka farnosť Volica vyčlenením z farnosti Zbudská Belá. 

Od roku 2005 do roku 2014  bol správcom farnosti d. p. Mgr. Igor Pančák.

Od roku 2014 do roku 2021 bol správcom farnosti d.p. Mgr. Marek Smetanka,

od roku 2021 je správcom farnosti  d. p. Mgr. Milan Sisák.

 

1 2 >