SlovenskýEnglish

Úvod

VOLICA Počasie

OBEC 
VOLICA

Pôvodne rusínska obec patrila v rámci administratívno-správneho členenia Uhorska (Slovensko do roku 1918 bolo súčasťou Uhorska) do Zemplínskej stolice a od 19. storočia do Zemplínskej župy. V rámci Zemplínskej župy tvorila súčasť humenského a neskôr medzilaboreckého okresu.

Od druhej polovici 19. storočia Volica patrila do obvodu vyšnočabinského notariátu a matričného obvodu a po jeho rozdelení na prelome 19. a 20. storočia notariát a matrika pre Voličanov sídlila vo Vyšnej Radvani (tu bol aj poštový úrad).