SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 je potrebné podať do konca januára

 17.01.2024

Obec Volica  ako správca daní a poplatkov pripomína svojim občanom, že sa blíži termín, ku ktorému sú povinní splniť si daňovú povinnosť všetci tí, ktorí v roku 2023:

- kúpili alebo predali nehnuteľnosť

- nadobudli nehnuteľnosť darom

- zdedili nehnuteľnosť

- nadobudli nehnuteľnosť dražbou

- získali právoplatné stavebné povolenie

- získali právoplatné kolaudačné rozhodnutie

- získali právoplatné povolenie na zmeny v užívaní stavby

- zbúrali stavbu – na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je uvedená aj na katastri

- predali alebo nadobudli pozemok (zmenili výmeru parcely pozemku)

- sa stali vlastníkom psa (prihlasuje sa pes starší ako 6 mesiacov)

- už psa ako predmet dane nevlastnia

 

Termín na podanie daňových priznaní je 31. január 2024.

 

Daňovník je povinný hlásiť správcovi dane každú zmenu, ktorá nastane a môže mať vplyv na vyrubenie dane.

 

Každý občan obce Volica, ktorý si chce uplatniť úľavu alebo odpustenie poplatku za miestny

poplatok za komunálne odpady, je potrebné doložiť doklady viď.

VZN č.1/2023  § 7 a  zároveň žiadosť k odpusteniu alebo úľave poplatku za komunálne odpady

do 31.01.2024.

 

Obec Volica ďakuje daňovníkom, ktorí si plnia svoje povinnosti.


Zoznam aktualít: