SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Nové povinnosti pre chovateľov hospodárskych zvierat

 04.12.2018

Do 6. 11. 2018 si Slovenská republika uplatňovala v rámci Európskej únie výnimku z povinnej registrácie chovov ošípaných v prípade chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu - chovy s dvoma a viac ošípanými museli byť registrované aj predtým. V súvislosti s rýchlym šírením afrického moru ošípaných na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku od 6.11.2018 všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 2018/1669  s ním spojenej legislatívy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu.  

S registráciou neregistrovaných fariem na ktorých sa chovajú ošípané do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat chovateľom pomôže

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Humennom, Gaštanova č. 3

057/ 7752962-3


Zoznam aktualít: