SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

2. Revitalizačný projekt Programu revitalizácie krajiny z finančnej podpory Úradu vlády SR

 26.04.2017

Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Volica v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2012 výrazným spôsobom zníži povodňové situácie v obci opakujúce sa počas búrok a prívalových dažďov.

Projekt bol zameraný na realizáciu stavebných opatrení, ktoré zadržujú zrážkovú vodu v prostredí v ktorom spadne. Spomaľuje sa odtok vody do potokov a riek resp. voda vsakuje na mieste, čo pozitívne ovplyvňuje klímu v danom prostredí. Zrealizované opatrenia taktiež výrazným spôsobom zabraňujú erózii pôdy v daných lokalitách.

Projekt predpokladal objem 10 314 m3 vodozádržných opatrení.

Zrealizované opatrenia zadržia podľa zamerania skutočného realizovania stavby 10 445 m3 vody v území katastra obce počas prívalového dažďa.

Vodozádržné opatrenia zamerané v tomto projekte zabezpečila dodávateľská firma Kaping s.r.o. v spolupráci so zamestnancami obce, ktorí boli zamestnaní na tento účel. Koordináciu stavebných prác so zamestnancami obce zabezpečil dodávateľ prác.

Práce boli realizované od októbra 2011 do marca 2012. Do projektu bolo zaradených 8 nezamestných občanov obce v pracovnom pomere a 3 občania pracovali 3 mesiace na dohodu o vykonaní práce. 

Zameranie skutočného realizovania prác so zameraním vodozádržných opatrení s presnosťou na 10m zabezpečil dodávateľ prác a odovzdal obci.

Zoznam aktualít: