SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie pre obyvateľov

 26.07.2022

Vážení obyvatelia,

nepriaznivé klimatické podmienky dlhotrvajúce sucho sa podpísali pod výrazný pokles výdatnosti vodných zdrojov v obci Volica, z ktorých je zabezpečovaná dodávka  vody pre odberateľov napojených na obecný vodovod. V obci je vyhlásená mimoriadna situácia, naďalej platí príkaz starostky obce 1/2021 zo dňa 30.7.2021 na obmedzenie používania vody z obecného vodovodu.

Stále vás vyzývame, aby ste vodou šetrili, čo veľa z vás nerešpektuje,  nepoužívajte vodu z obecného vodovodu na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok a na stavebné účely.

Nedostatok vody v obecnom vodojeme bol riešený 7.7.2022 aj cez VVS a.s. Humenné dovozom dvoch cisterien vody do obecného vodojemu v množstve 22 m3 vody, ktoré ste spotrebovali  v priebehu 10 hodín.

Najviac postihnutí nedostatkom vody sú obyvatelia pri hlavnej ceste. Kto z vás nemá vodu a nemá možnosť si vodu zabezpečiť môže si ju prísť nabrať na obecnom úrade.

V obci sa počas letného obdobia zdržiava viac obyvateľov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, trávia tu prázdninové a dovolenkové obdobie a tým sa aj zvyšuje spotreba vody.

Pre potreby obce je disponibilné množstvo vody v čase sucha a horúčav nepostačujúce a spôsobuje aj pokles prevádzkového tlaku vody vo verejnom vodovode.

Problémy s nedostatkom vody v obci majú aj obyvatelia, ktorí majú vlastné studne, tento problém pretrváva aj v susednej obci Radvaň n/L.

Vzhľadom k tomu, že mnohí z vás si myslia, že obec túto situáciu nerieši, vás týmto informujeme, že obec sa už niekoľko rokov pravidelne  uchádza o dotácie z Environmentálneho fondu, postupne pracuje na obnove obecného vodovodu, prostriedky sú poukazované vždy iba na určitú etapu obnovy.

Sucho trápi 99% územia Slovenska

Pozorujeme, že zásoby spodnej vody klesli  je to  opakujúci sa jav v obdobiach veľkých horúčav a sucha, všímajte si aj les vo  vašom okolí už začal vysychať.

.


Zoznam aktualít: