SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Príkaz starostky obce 1/2021 na obmedzenie používania vody z obecného vodovodu

 30.07.2021

Obecný úrad vo Volici

Príkaz starostky obce 1/2021 na obmedzenie používania vody z obecného vodovodu

Stručná charakteristika mimoriadnej situácie: nedostatok vody v obecnom vodojeme  spôsobila dlhodobá absencia zrážok, z toho dôvodu sú pramene vyschnuté, dňa 29.7.2021 mimoriadne zasadal krízový štáb obce Volica.

Na základe uvedených skutočností, v zmysle §5 ods.4 zák. NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 3 zákona číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A

Prikazujem

Obyvateľom obce nepoužívať vodu z obecného vodovodu na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok a na stavebné účely.

Termín splnenia: ihneď

Zodpovední: obyvatelia obce a osoby, ktoré využívajú rekreačne rodinné domy

B

Záverečné ustanovenia

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa: 30.7.2021 o 10.00 hod.

Príkaz je vyhotovený v 3 rovnopisoch. Jeden rovnopis príkazu je uložený na sekretariáte starostky obecného úradu, ďalší je odovzdaný Ing. Petrovi Vatahovi vedúcemu odboru krízového riadenia Okresného úradu v Medzilaborciach, tretí je vyvesený na úradnej tabuli obce Volica

Vo Volici dňa 30.7.2021

                                                                                      Ing. Monika Rohaľová

                                                                                       starostka obce


Zoznam aktualít: