SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia pre občanov - zber jedlých olejov a tukov

 13.04.2021

V našej obci sa zavádza zber jedlých olejov a tukov z domácností.
Pripravili sme pre Vás základné informácie týkajúce sa zberu.
Ako sa zbiera?
- občan zbiera jedlé oleje a tuky z domácností do uzavretých plastových fliaš
- občan tieto pozbierané jedlé oleje a tuky donesie na obecný úrad (kde sa priebežne ukladajú na určené miesto) alebo ich donesie priamo v deň vývozu do zberného vozidla spoločnosti FÚRA s.r.o. – o dátume a presnom čase pristavenia vozidla Vás budeme informovať vhodným spôsobom (obecný rozhlas, web stránka obce a pod.)
- plastové fľaše, ktoré občan prinesie, sa nevracajú – odpad sa neprelieva ale odváža sa priamo v týchto fľašiach
- spoločnosť FÚRA s.r.o. prevezme tieto jedlé oleje a tuky a zabezpečí ich ekologické spracovanie
Čo sa zbiera?
- všetky druhy jedlých olejov a pevných tukov z domácností, ktoré vznikajú pri varení
- použité aj nepoužité jedlé oleje a tuky
Čo sa nezbiera pri tomto zbere?
- technické oleje (motorové, prevodové, transformátorové oleje a pod.)
- masérske a kozmetické oleje
- tieto druhy olejov sa zbierajú spolu s nebezpečným odpadom
Prečo zbierať?
- zvýši sa miera separácie odpadu v obci
- zabezpečí sa ďalšia využiteľnosť jedlých olejov a tukov, čím dôjde k úspore prírodných zdrojov
- zabezpečí sa ekologické nakladanie s jedlými olejmi a tukmi
- zamedzí sa upchávaniu odpadového potrubia
Čo to stojí?
- občan môže doniesť jedlé oleje a tuky v plastových fľašiach bezplatne
- občan môže doniesť ľubovoľné množstvo plastových fliaš s jedlými olejmi a tukmi

Zoznam aktualít: