Obec Volica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Volica z dôvodu osobitného zreteľa

OBEC VOLICA

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Volica
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 predaj nehnuteľnosti – pozemku, pod cestou II/559 zapísané na LV 717 konkrétne

  •  parcela registra E-KN č. 600 o výmere 22920 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra  E KN  č.595 o výmere 5336 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 Odôvodnenie:

Obec Volica sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pre obec sú uvedené pozemky nevyužiteľné, nakoľko sú pod cestou II/559. Kúpou pozemkov si žiadateľ vysporiada majetkovoprávne vzťahy k pozemkom.  Usporiadaním pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového a právneho vzťahu v rámci celého katastrálneho územia, čo umožní vlastníkovi stavby riešiť stavebné povolenia na rozvoj a modernizáciu cestnej infraštruktúry pozemnej komunikácie II/559.

 Kupujúci:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Navrhovaná cena: 1 ,- € za celú výmeru pričom o výslednej cene s konečnou platnosťou rozhodne OcZ vo Volici, keďže to rozhoduje o predaji.

Vyvesené dňa 31.5.2022                   Zvesené dňa ...............................................


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

https://www.naturpack.sk

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu